<< BACK TO RS001 LOG

.i ga'inai mi faxycpe .i le mi prula'i se benji cu na gendra .i ga'inai mi
   puzi na kanro .ije ma'a djuno le du'u ro selzgaka'erfau ku sutra kaicne
ni'o le trukamni cu ve cnino cteki fi ro se vecnu
.i le nu laltadni cu cumki ji'e le nu sampu sisku seni'i le nu mi laltadni
   le nejni flecu .i lei pu datni cu se lanli
.i le te lanli cu na kargu .i za'u mai le zvati tutci ba zi se pilno fi le
   nu mi tadni le nu kesfange tavla
.i .e'u do morji ledu'u le re kesfange cecmu pu na'e kakne le nu tavla kei
   kei .e le du'u mi'o na jimpe
.i mi co'a pesti'i .i mi'o pu catlu pe'a le te tcidu .e nai le se tcidu .i
   mi'o pu'o ravycta pe'a